Investeringen en externe activiteiten

Omgaan met interne informatie

Ons werk geeft ons soms toegang tot niet-openbare informatie over Realogy of andere bedrijven. U kunt geen aandelen van Realogy of een ander bedrijf verhandelen op basis van relevante niet-openbare informatie. Dergelijke activiteiten gaan niet alleen in tegen het bedrijfsbeleid, maar zijn ook illegaal. Bij twijfel kunt u het Beleid tegen handel met voorkennis van Realogy raadplegen of contact opnemen met uw juridische afdeling.

Daarnaast mogen we geen niet-openbare informatie delen met anderen, met inbegrip van familieleden, of anderen adviseren aandelen te verhandelen op basis van deze informatie. Geef nooit relevante niet-openbare informatie vrij aan buitenstaanders en spreek nooit over zakelijke aangelegenheden met de media, professionele beleggers, beursanalisten of aandeelhouders, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door het Communicatiebeleid voor investeerders van Realogy.

Omgaan met public relations en investeerders

Indien u een verzoek van de media ontvangt, zoals vragen van journalisten over het bedrijf of aanvragen voor een gesprek met een bedrijfsvertegenwoordiger of foto’s, verwijst u hen door naar onze communicatieafdeling. We moeten opletten om geen vertrouwelijke informatie te delen tijdens publieke of informele gesprekken met de media of andere derden.

Het is niet toegestaan om met beleggingsdeskundigen, marktanalisten en aandeelhouders te spreken over Realogy, haar bedrijfsprestaties of andere gerelateerde zaken, waaronder de vastgoedmarkt of andere bedrijven in de sector, tenzij u hiertoe uitdrukkelijk bevoegd bent. Aanvragen van beleggingsdeskundigen, marktanalisten of aandeelhouders van Realogy moet u doorverwijzen naar de afdeling Relatiebeheer voor investeerders als u zelf niet bevoegd bent om hen te woord te staan.

Deelname aan politieke activiteiten

Realogy moedigt u aan om deel te nemen aan het politieke proces binnen uw gemeenschap. U moet daarbij echter wel uw persoonlijke politieke activiteiten scheiden van die van Realogy. Deelname aan of ondersteuning van persoonlijke politieke activiteiten is niet mogelijk tijdens werkuren, met bedrijfsmiddelen of als vertegenwoordiger van Realogy. U mag geen politieke bijdragen leveren of lobbyactiviteiten uitvoeren namens Realogy, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verkregen van de juridische afdeling.

Reageren op verzoeken van wettelijke of regelgevende instanties

We moeten onmiddellijk contact opnemen met onze juridische afdeling indien we als vertegenwoordigers van Realogy claims, eisen, aanvragen, sommaties, dagvaardingen of andere soortgelijke communicatie ontvangen. We moeten ook waarheidsgetrouw en ten volle samenwerken om het antwoord van Realogy op wettelijke en regelgevende verzoeken te ondersteunen wanneer we daartoe de opdracht krijgen.

Sleutelbegrippen

RELEVANTE NIET-OPENBARE INFORMATIE

Informatie die de gemiddelde investeerder belangrijk zou vinden bij het maken van een aan- of verkoopbeslissing, maar die nog niet openbaar bekendgemaakt is. Voorbeelden hiervan zijn onaangekondigde financiële resultaten, informatie over fusies of overnames, wijzigingen in het senior management, nieuwe producten en ontwikkelingen in lopende geschillen.

ONTHOUD

Er bestaan strikte regels en wetten die bepalen hoe we omgaan met en communiceren over financiële en andere relevante niet-openbare informatie. Onze afdeling Bedrijfscommunicatie en de juridische afdeling zijn opgezet om dergelijke verantwoordelijkheden af te handelen en de afdeling Ethiek & Naleving is altijd beschikbaar om u te begeleiden indien u niet zeker bent over de juiste handelswijze.

QA-olive-dutch

Op een printer vond ik een persbericht dat bekendmaakt dat we een ander beursgenoteerd bedrijf zouden gaan overnemen. Kan ik aandelen van het andere bedrijf kopen voordat het nieuws wordt aangekondigd?

Nee. Die informatie zal worden beschouwd als relevante niet-openbare informatie. Aandelen verhandelen van Realogy of van het andere bedrijf, of beide, op basis van die informatie zou in strijd zijn met het bedrijfsbeleid en is mogelijk illegaal. Overhandig het document aan de juridische afdeling of de afdeling Ethiek & Naleving.

ALS WERKNEMER…

VERBIND IK MIJ ERTOE OM:

Niet-openbare informatie die ik tegenkom in mijn werk vertrouwelijk te houden.

VERBIND IK MIJ ER TOE OM NIET:

Aandelen van Realogy of een ander bedrijf te verhandelen op basis van mijn kennis van relevante niet-openbare informatie.

Mediaverzoeken om informatie over het bedrijf door te verwijzen naar de afdeling Communicatie. Te spreken namens het bedrijf, tenzij u daartoe bevoegd bent.
Uitsluitend persoonlijke tijd en middelen te gebruiken om de gemeenschap en politieke activiteiten te ondersteunen. Te beweren het bedrijf te vertegenwoordigen of gebruik te maken van bedrijfsactiva of -tijd in het voordeel van mijn persoonlijke politieke belangen.