Onze marktintegriteit

Eerlijke concurrentie & antitrust

De integriteit van Realogy biedt concurrentievoordeel. We concurreren doortastend en eerlijk en trekken cliënten, onafhankelijke verkooppartners en klanten die onze ethische principes ondersteunen. Als werknemer van Realogy mag u geen vertrouwelijke informatie over onze concurrenten opvragen of gebruiken en kunt u geen formele of informele overeenkomsten of besprekingen met concurrenten aangaan die kunnen worden geïnterpreteerd als heimelijke verstandhoudingen of ander concurrentiebeperkend gedrag. Indien u zich afvraagt of een bepaalde handelswijze globale concurrentiewetten en -regels kan schenden, kunt u het Antitrustbeleid raadplegen en voorafgaand advies inwinnen bij uw juridische afdeling.

Billijkheid

We verbeteren onze marktpositie door integer, oprecht en eerlijk te handelen en door getrouwe en nauwkeurige marketing- en verkoopprocessen te hanteren. Het is nooit de juiste beslissing om op oneerlijke wijze gebruik te maken van onze cliënten, leveranciers of concurrenten door manipulatie, misbruik van vertrouwelijke informatie, niet-waarheidsgetrouwe voorstelling van bepaalde feiten of enige andere oneerlijke of misleidende praktijken. U dient te allen tijde onze ethische principes voor ogen te houden en hiernaar te handelen bij het uitvoeren van uw werkzaamheden voor Realogy.

Onwettige transacties vermijden

Wij doen uitsluitend zaken met achtenswaardige klanten die legitieme zakelijke activiteiten uitoefenen. Globale handelswetten bieden richtlijnen voor het herkennen van illegale of verboden zakelijke transacties. We aanvaarden geen betalingen die mogelijk illegaal zijn of pogingen inhouden om geld wit te wassen dat afkomstig is van criminele activiteiten. Realogy doet geen zaken met individuen, organisaties, bedrijven of landen die deze globale handelswetten niet respecteren. Voor meer informatie over het vermijden van illegale transacties, waaronder de procedures van uw bedrijfsonderdeel, raadpleegt u het Globaal handelsbeleid van Realogy. Mocht u twijfelen over een bepaalde transactie of zakelijke relatie, neem dan contact op met de afdeling Ethiek & Naleving.

Onwettige betalingen en corruptie vermijden

Onze zakelijke activiteiten zijn gebaseerd op eerlijkheid en transparantie, we laten ons niet in met enige vorm van corruptie waar ook ter wereld. Het Anticorruptiebeleid van Realogy verbiedt het aanbieden of aanvaarden van steekpenningen, waar ook ter wereld, en omvat een verbod op smeergeld. We voldoen volledig aan de ‘Foreign Corrupt Practices Act’, de Britse ‘Bribery Act’ en alle andere toepasselijke anticorruptiewetten wereldwijd. Hebt u vragen over deze kwestie of wilt u een schending melden van ons Anticorruptiebeleid of de wet, neem dan contact op met de afdeling Ethiek & Naleving.

QA-pink-dutch

Tijdens recente onderhandelingen grapte de klant dat het proces soepeler zou verlopen als ik haar dochter een baan binnen ons bedrijf zou aanbieden. Ze vroeg niet om geld, dus dit is niet echt corruptie, toch?

Fout. Een verzoek om of aanbod van smeergeld lijkt meestal erg onschuldig. Smeergeld bestaat meestal niet uit een envelop vol geld, noch wordt het smeergeld rechtstreeks aan de cliënt overhandigd. Het aanbieden van smeergeld aan een familielid, partner of entiteit die een relatie onderhoudt met de cliënt zou nog steeds in strijd zijn met de globale anticorruptiewetgeving.

Smeergeld kan bestaan uit alles van waarde en alle soorten voordeel, financieel of anders. Smeergeld kan voorkomen in vele vormen, zoals onroerend goed, geschenken, voorraden, overdadig vermaak, maaltijden of evenementen, aangeboden functies, vakanties, beurzen en liefdadige of politieke bijdragen.

Smeergeld kan bestaan uit kortingen, aangeboden kansen of waardevolle tastbare items.

Het woord ‘smeergeld’ of ‘corruptie’ wordt zelden gebruikt in dergelijke situaties. Wees u dus bewust van situaties waarin iemand om een dienst of gunst vraagt in ruil voor voordeel.

 

Sleutelbegrippen

CORRUPTIE

Verzoek om of aanbod of acceptatie van ongeoorloofde betalingen, bonussen, geschenken of gunsten voor zakelijke doeleinden.

SMEERGELD

Kleine betalingen aan buitenlandse ambtenaren om overheidsdiensten te bespoedigen. Het betalen van smeergeld wordt in zeer beperkte mate toegestaan door de ‘Foreign Corrupt Practices Act’, maar is in strijd met de Britse ‘Bribery Act’ en de meeste andere toepasselijke globale anticorruptiewetten. Smeergeld is uitdrukkelijk verboden in het bedrijfsbeleid van Realogy.

Nalevingskwesties – een overzicht

Wat is het probleem? Wat betekent dit? Hebt u een voorbeeld? Wat moet ik doen?
Eerlijke concurrentie & antitrust Het vermijden van gedrag dat consumenten nadelig zou kunnen beïnvloeden doordat het concurrentie beperkt, wat kan leiden tot hogere prijzen en beperkte keuzemogelijkheden voor de consument. Tijdens een vergadering suggereert een kennis die voor een concurrent werkt om elk een ander grondgebied te kiezen, zodat jullie niet rechtstreeks met elkaar concurreren. Onderbreek het gesprek onmiddellijk, en maak duidelijk dat u zich daar niet mee inlaat. Rapporteer het voorval bij uw juridische afdeling of de afdeling Ethiek & Naleving.
Billijkheid Het hanteren van verkoop- en marketingpraktijken die getrouw, accuraat en ethisch zijn. Op een sociaal evenement ontmoet u iemand die een klant is van uw directe concurrent. Ze begint te klagen over uw concurrent en biedt aan om vertrouwelijke prijsinformatie van hun lopende contract aan u door te spelen. U kunt haar klachten over haar huidige zakelijke partner bespreken, maar mag geen vertrouwelijk materiaal aannemen of die informatie gebruiken om oneerlijke verkoop- of marketingvoordelen te behalen die uw concurrent kunnen schaden. Rapporteer het voorval bij uw juridische afdeling of de afdeling Ethiek & Naleving.
Het witwassen van geld Het bestaan, de aard of de bron van illegaal verkregen fondsen proberen te verbergen om het geld legitiem te laten lijken. Een cliënt wil een transactie contant betalen. Dit kan een poging zijn tot het illegaal witwassen van geld. Zorg voor toestemming van de afdeling Ethiek & Naleving alvorens de transactie uit te voeren.
Verboden transacties Het vermijden van transacties met individuen, organisaties, bedrijven of landen die door internationale handelswetten worden verboden. Mijn bedrijfsonderdeel wil voor de eerste keer zaken gaan doen in een ander land. U moet het Globaal handelsbeleid raadplegen om te controleren of we zaken kunnen doen in dit land. Neem contact op met de afdeling Ethiek & Naleving indien u vragen of bedenkingen hebt.
Omkoping en corruptie Het geven of ontvangen van iets waardevols met de bedoeling om zakelijke beslissingen of officiële acties te beïnvloeden. Tijdens de onderhandelingen over een contract laat de potentiële klant doorschemeren dat de overeenkomst ondertekend zal worden als u hem uitnodigt voor een volledig verzorgd golfuitstapje. Ga hier niet op in. Rapporteer het voorval bij de afdeling Ethiek & Naleving.

ONTHOUD

Handelsgerelateerde wetten kunnen uiterst complex zijn en de juiste handelswijze is mogelijk niet duidelijk. Alvorens maatregelen te treffen, moet u uzelf afvragen of deze handelswijze in lijn is met onze ethische en integriteitsnormen. Denk eraan dat de afdeling Ethiek & Naleving en de Ethische Hulplijn altijd beschikbaar zijn om u indien nodig te begeleiden.